(+48) 602 600 622

Żurawie stacjonarne/wciągarki

Kurs operatora żurawi kat. I W (wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe), II W (wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego lub/i z kabiny oraz żurawie stacjonarne warsztatowe), przeznaczony jest dla instytucji chcących zwiększyć kwalifikacje swojej kadry oraz osób fizycznych chcących uzyskać dodatkowe uprawnienia i zwiększyć swoją szansę na rynku pracy. Kurs przygotowuje do egzaminu państwowego przed komisją UDT.

Kandydat na operatora żurawia powinien spełniać następujące warunki: mieć skończone 18 lat, posiadać wykształcenie przynajmniej podstawowe oraz przedstawić orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania prac na stanowisku operatora żurawi warsztatowych (TSDB pomaga w uzyskaniu orzeczenia lekarskiego, badania wykonywane są na koszt kursanta lub instytucji kierującej na szkolenie).

Szkolenie operatorów trwa około 70 godzin lekcyjnych, w trakcie których kursant poznaje teoretyczne oraz praktyczne aspekty związane z bezpiecznym eksploatowaniem żurawi.

Kurs operatora żurawi/wciągarek kończy się egzaminem państwowym przed komisją UDT. Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Po pozytywnym jego zaliczeniu, kursant otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu dające mu uprawnienia do obsługi żurawi na terenie Polski.

Cena kursu dla jednej osoby to 2199 zł. Dla instytucji i zakładów pracy stosujemy rabaty w wysokości do 50%. Wysokość rabatu uzależniamy od liczby osób zgłoszonych do uczestnictwa w kursie.

Informujemy, że stawka opłaty za sprawdzenie kwalifikacji od 11 lutego 2019 r. wynosi 212,34 PLN i wpłacana jest bezpośrednio na konto UDT.

Nasze szkolenia

Kurs na wózki widłowe SzczecinKurs na suwnice SzczecinŻurawie stacjonarne/wciągarki Kurs hakowegoKosy spalinowe i elektrycznePilarki Prace w strefie zagrożenia wybuchem Prace na wysokościPodesty ruchome przejezdne - kurs na podnośniki SzczecinWózki unosząceSzkolenia bhp Szkolenie z ustawy Prawo Zamówień PublicznychKurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej Kurs p-poż Bezpieczne usuwanie azbestu

Chcesz odbyć interesujące Cię szkolenie?

ZAPISZ SIĘ
Powrót do góry

© 2017-2024 TSDB Szkolenia Techniczne. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie virtual people

X

Wypełnij formularz

Zaznacz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Zaznacz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.