(+48) 602 600 622

Kurs na wózki widłowe Szczecin

UWAGA

Z dniem 01 czerwca 2019 r weszło w życie Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urzadzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważnosci zaświadczeń kwalifikacyjnych.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001008/O/D20191008.pdf

Zmiana Rozporządzenia: wydłużono terminy ważności zaświadczeń na wózki widłowe. 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001948/O/D20191948.pdf

W obecnej formie uprawnień nie przewidziano kategoryzacji  

AKTUALNY PODZIAŁ: 

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia)

dawna kategoria I WJO

oraz 

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

dawna kategoria II WJO i III WJO

Kandydat na operatora wózka widłowego powinien spełniać następujące warunki: mieć skończone 18 lat, posiadać wykształcenie przynajmniej podstawowe oraz przedstawić orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora wózków widłowych (Technical Training pomaga w uzyskaniu orzeczenia lekarskiego, badania wykonywane są na koszt kursanta lub instytucji kierującej na szkolenie).

Szkolenie operatorów trwa około 90 godzin lekcyjnych, w trakcie których kursant poznaje teoretyczne oraz praktyczne aspekty związane z bezpiecznym eksploatowaniem wózków podnośnikowych.

Kurs operatora wózków widłowych kończy się egzaminem przed komisją UDT, WDT lub TDT. Egzamin składa się z części teoretycznej (test 15 pytań) i praktycznej. Po pozytywnym jego zaliczeniu, kursant otrzymuje uprawnienie wydawane przez UDT, WDT lub TDT (w zależności przed, którą komisją staje do egzaminu) Uprawnienia wydane przez, którąkolwiek z wymienionych instytucji mają tę samą ważność). 

Kurs na wózki widłowe Szczecin - cena dla jednej osoby:

I WJO – Wózki jezdniowe podnośnikowe, w tym specjalizowane - od 2499,00 zł

Aktualnie 

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia)

II i III WJO – Wózki jezdniowe podnośnikowe, z wyłączeniem specjalizowanych - od 2199,00 zł

Aktualnie 

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

 

Informujemy, że stawka opłaty za sprawdzenie kwalifikacji od 09 lutego 2022 r. wynosi 212,34 PLN i wpłacana jest bezpośrednio na konto UDT.

Nasze szkolenia

Kurs na wózki widłowe SzczecinKurs na suwnice SzczecinŻurawie stacjonarne/wciągarki Kurs hakowegoKosy spalinowe i elektrycznePilarki Prace w strefie zagrożenia wybuchem Prace na wysokościPodesty ruchome przejezdne - kurs na podnośniki SzczecinWózki unosząceSzkolenia bhp Szkolenie z ustawy Prawo Zamówień PublicznychKurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej Kurs p-poż Bezpieczne usuwanie azbestu

Chcesz odbyć interesujące Cię szkolenie?

ZAPISZ SIĘ
Powrót do góry

© 2017-2024 TSDB Szkolenia Techniczne. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie virtual people

X

Wypełnij formularz

Zaznacz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Zaznacz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.