(+48) 602 600 622

Kurs na wózki widłowe Szczecin

Kursy operatora wózków podnośnikowych kat. I WJO, II WJO, III WJO przeznaczone są dla instytucji chcących zwiększyć kwalifikacje swojej kadry oraz osób fizycznych chcących uzyskać dodatkowe uprawnienia i zwiększyć swoją szansę na rynku pracy.

Kandydat na operatora wózka widłowego powinien spełniać następujące warunki: mieć skończone 18 lat, posiadać wykształcenie przynajmniej podstawowe oraz przedstawić orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora wózków widłowych (TSDB pomaga w uzyskaniu orzeczenia lekarskiego, badania wykonywane są na koszt kursanta lub instytucji kierującej na szkolenie).

Szkolenie operatorów trwa około 90 godzin lekcyjnych, w trakcie których kursant poznaje teoretyczne oraz praktyczne aspekty związane z bezpiecznym eksploatowaniem wózków podnośnikowych.

Kurs operatora wózków widłowych kończy się egzaminem złożonym z części teoretycznej i praktycznej. Po pozytywnym jego zaliczeniu, kursant otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu dające mu uprawnienia do obsługi wózków na terenie Polski. Za dodatkową opłatą wydawane są certyfikaty w języku angielskim i niemieckim honorowane na terenie Unii Europejskiej.

Kurs na wózki widłowe Szczecin - cena dla jednej osoby:

I WJO – Wózki jezdniowe podnośnikowe, w tym specjalizowane - od 799,00 zł

II WJO – Wózki jezdniowe podnośnikowe, z wyłączeniem specjalizowanych - od 599,00 zł

III WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane - od 299,00 zł

Dla instytucji i zakładów pracy stosujemy rabaty w wysokości do 50%. Wysokość rabatu uzależniamy od liczby osób zgłoszonych do uczestnictwa w kursie. Szkolenie oferowane jest wraz ze szkoleniem wymiany butli gazowych, którego koszt wliczony jest w cenę kursu operatora wózków.

Cena wydania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim wynosi 70 zł, cena wydania certyfikatów w obu językach wynosi 100 zł.

Informujemy, że stawka opłaty za sprawdzenie kwalifikacji od 11 lutego 2019 r. wynosi 171,94 PLN i wpłacana jest bezpośrednio na konto UDT.

Nasze szkolenia

Kurs na wózki widłowe SzczecinKurs na suwnice SzczecinŻurawie stacjonarne/wciągarki Kurs hakowegoKosy spalinowe i elektrycznePilarki Prace w strefie zagrożenia wybuchem Prace na wysokościPodesty ruchome przejezdne - kurs na podnośniki SzczecinWózki unosząceSzkolenia bhp Szkolenie z ustawy Prawo Zamówień PublicznychKurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej Kurs p-poż Bezpieczne usuwanie azbestu

Chcesz odbyć interesujące Cię szkolenie?

ZAPISZ SIĘ
Powrót do góry

© 2017 TSDB Szkolenia Techniczne. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie Virtual People.

X

Wypełnij formularz