(+48) 602 600 622

Kurs na suwnice Szczecin

Kursy operatora suwnic kat. I S (suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe), II S (suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego lub/i z kabiny oraz żurawie stacjonarne warsztatowe), przeznaczone są dla instytucji chcących zwiększyć kwalifikacje swojej kadry oraz osób fizycznych chcących uzyskać dodatkowe uprawnienia i zwiększyć swoją szansę na rynku pracy. Kurs przygotowuje do egzaminu państwowego przed komisją UDT.

Kandydat na operatora suwnicy powinien spełniać następujące warunki: mieć skończone 18 lat, posiadać wykształcenie przynajmniej podstawowe oraz przedstawić orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania prac na stanowisku operatora suwnicy (TSDB pomaga w uzyskaniu orzeczenia lekarskiego, badania wykonywane są na koszt kursanta lub instytucji kierującej na szkolenie).

Szkolenie operatorów trwa około 70 godzin lekcyjnych, w trakcie których kursant poznaje teoretyczne oraz praktyczne aspekty związane z bezpiecznym eksploatowaniem suwnic i żurawi warsztatowch.

Kurs operatora suwnic kończy się egzaminem państwowym przed komisją UDT. Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Po pozytywnym jego zaliczeniu, kursant otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu dające mu uprawnienia do obsługi suwnic i żurawi warsztatowych na terenie Polski.

Kurs na suwnice Szczecin - cena dla jednej osoby to 2199,00 zł. Dla instytucji i zakładów pracy stosujemy rabaty w wysokości do 50%. Wysokość rabatu uzależniamy od liczby osób zgłoszonych do uczestnictwa w kursie.

Informujemy, że stawka opłaty za sprawdzenie kwalifikacji od 11 lutego 2022 r. wynosi 212,34 PLN i wpłacana jest bezpośrednio na konto UDT.

Nasze szkolenia

Kurs na wózki widłowe SzczecinKurs na suwnice SzczecinŻurawie stacjonarne/wciągarki Kurs hakowegoKosy spalinowe i elektrycznePilarki Prace w strefie zagrożenia wybuchem Prace na wysokościPodesty ruchome przejezdne - kurs na podnośniki SzczecinWózki unosząceSzkolenia bhp Szkolenie z ustawy Prawo Zamówień PublicznychKurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej Kurs p-poż Bezpieczne usuwanie azbestu

Chcesz odbyć interesujące Cię szkolenie?

ZAPISZ SIĘ
Powrót do góry

© 2017 TSDB Szkolenia Techniczne. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie Virtual People.

X

Wypełnij formularz